Kata kata penyejuk hati islami

Kata kata penyejuk hati islami

Kata kata penyejuk hati islami | ” Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kau mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah”. (HR. Tirmidzi).Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali ( HR Tirmidzi)

”Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. (HR. Ath-Thabrani)

Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sbg tanda pada Hari Kiamat nanti. ( HR. Bukhari – Muslim )

Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik.(HR.Ahmad)

Ketaqwaan itu sumbernya di sini.’ Seraya beliau (Rasulullah ) mengisyaratkan kepada dadanya.(HR.Muslim)

Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan).(HR. Al-Hakim)

Tiada datang kepadamu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. (HR.Ahmad)

Ya Allah, cucilah dosa2ku dgn air es & salju, bersihkanlah hatiku dari dosa2ku sbg pakaian yg putih dibersihkan dari kotoran.(HR.Muslim)

Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan dan membiarkannya.(HR.Tirmidzi)

Hari ini waktunya beramal tanpa perhitungan. Sdg di akhirat nanti waktunya perhitungan & tak ada lagi amal perbuatan. ~Ali bin Abi Thalib~

Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. (Muttafaq’alaih)

Kemuliaan seseorang adlh agamanya, harga dirinya (kehormatannya) adlh akalnya,sedangkan ketinggian kedudukannya adlh akhlaknya. (HR.Ahmad)

Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. (HR.Ahmad)

Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dr rasa gelisah & sedih, lemah & malas, pengecut & kikir,dibebani hutang & dikuasai manusia.(HR.Bukhari)

Janganlah mencari rezeki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. (HR. Al-Hakim)

3 amalan yg disukai Allah; sholat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah.(Muttafaq’alaih)

Diantara dosa-dosa besar adalah berkata kasarnya seseorang kepada kedua orang tuanya. (HR.Bukhari)

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat.(HR.Abu Daud)

Carilah rezeki dari Allah dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin.(Sufyan Ats Tsauri)

Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.(HR.Bukhari)

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah.(HR.Tirmidzi)

“Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita karena fitnah pertama bagi Bani Isroil adalah karena wanita.” (HR. Muslim)

“Doa kalian pasti akan dikabulkan,slama ia tdk trburu2,yaitu dg brkata:aku tlah brdoa,akan ttpi tdk kunjung dikabulkan.(Muttafaqun ‘alaih)

“Ya Allah, limpahkanlah ketaqwaan kepada jiwaku dan sucikanlah. Engkau adalah sebaik-baik Dzat Yang Mensucikan jiwaku.” (HR. Muslim).

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.(Az Zumar:10)

“Orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul, niscaya akan merasakan kelezatan iman.” [HR. Muslim].

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kalian diberikan rahmat.” (QS. Ali ‘Imran: 132)

Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.(HR. Muslim)

…Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Luqman:18)

“Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. An Nahl: 23)

Beruntunglah orang yg berislam, dikaruniai rezeki yg cukup, & dia dijadikan menerima apapun yg dikaruniakan Allah (kepadanya).(HR.Muslim)

Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah sehatkanlah penglihatanku. (HR.Abu Daud)

Wanita dinikahi krn 4 hal, krn harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya & krn agamanya. Hendaknya pilihlah hal agamanya.(HR.Muslim)

Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji.(HR. Ad-Dailami)

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah, dan azab neraka, serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran.(HR.Abu Daud).

Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.(HR.Tirmidzi)

Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kamu mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah.(HR.Tirmidzi)

Seseorang yg membaca tasbih seratus kali itu dituliskan baginya seribu kebaikan atau dihapuskan baginya seribu dosa.(HR.Muslim)

Ya Allah ampunilah ksalahan,kebodohan & keterlaluanku dlm sgala urusan. Ampuni pula sgl dosa yg Engkau lbh mngetahui drpd aku. (HR.Muslim)

Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. (Thaha:2)

Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan.(HR.Bukhari,Muslim)

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan.(HR.Muslim)

Tidak kecewa orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang bermusyawarah & tidak akan melarat orang yang hemat.(HR.Thabrani)

Kejujuran adalah ketentraman, dan kebohongan adalah kebimbangan. (HR.Tirmidzi)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.” (QS. Al-Tahrim: 8)

Gunakan waktu sebaik mungkin.Tak ada yg harus disesali.Waktu akan terus berganti dan hanya yg terbaik yg harus kita tuju.

Tidak ada orang yang kurang atau lebih rendah daripada orang lain, karena sesungguhnya dia hanya berbeda sob.

Takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan orang2 sebelum kalian.(HR Muslim)

Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali do’a, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. (HR. At-Tirmidzi)

Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. (HR. Tirmidzi)

Apabila diserukan untuk shalat datangilah dg berjalan dgn tenang.Apa yg dapat kamu ikuti shalatlah dan yg tertinggal lengkapilah.(HR. Ahmad)

Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. (Mutafaq’alaih)

Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi)

Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. (HR. Ad-Dailami)

Dan tolong-menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”. (Al-Mâidah : 2)

Bukan seberapa kuatnya kita sob, tapi seberapa fleksibelnya kita yang menentukan hasil akhir.

Nak..Jangan pernah menghitung apa yang telah kau berikan, tapi ingatlah apa yang telah kau terima

Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. (HR. Bukhari)

Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Ath-Thabrani)

Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. (HR. Ath-Thabrani)

Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). (HR. Bukhari)
READ MORE

SHARE THIS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

X CLOSE
Advertisements
X CLOSE
Advertisements