INDONESIYA

INDONESIYA

ARTIKEL TERBARU

Haji Agus Salim

Haji Agus Salim

Haji Agus Salim (lahir dengan nama Mashudul Haq (berarti "pembela kebenaran") ; lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindi...
Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Ageng Tirtayasa (Banten, 1631 – 1683) adalah putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma yang menjadi Sultan Banten peri...