Kata kata wedding

Kata kata wedding

Kata kata wedding | "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN MEREKA DENGAN KARUNIANYA. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui." (QS. An Nuur (24) : 32)."Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).

"Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah: A. Orang yang
berjihad atau berperang di jalan Allah. B. Budak yang menebus
dirinya dari tuannya. C. Pemuda atau pemudi yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim).

"Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih
terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).

“...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga,
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja…” (Qs. An Nisaa' (4) : 3).

“Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda:
"Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!”
(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang
lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada
Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At Taubah
(9) : 71).

“Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau
bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka
kawinkanlah dengan perempuan terhormat.” (HR. Ibnu Majah,dhaif).

“Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang,
dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang
memilih hidup membujang.” (HR. Abu Ya’la dan Thabrani).

“Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih
sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. Tirmidzi).

“Jika ada manusia belum hidup bersama pasangannya, berarti hidupnya
akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah SWT
dan orang yang menikah berarti melengkapi agamanya, sabda Rasulullah
SAW: "Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah,
sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa
kepada Allah separoh lainnya.” (HR. Baihaqi).

“Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak.
Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang
terbanyak.” (HR. Abu Dawud).

“Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan
perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya
jumlahmu di tengah umat yang lain.” (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).

“Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih
baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan).”
(HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah
menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya,
kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang
banyak sekali.” (Qs. An Nisaa (4) : 1).

“Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik
untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka
ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga)” (Qs. An Nuur (24) :
26).

Atas saling mencintai di antara mereka Atas Yang maha cinta yang
menyatukan mereka Maka lihatlah ketika dua insan yang saling
berjanji Di saksikan penghuni bumi dan langit Selamat Menikah ya
(Nama Pasangan) Semoga selalu setia.

Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari
jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia
ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia
berikan rezeki yang baik-baik.” (Qs. An Nahl (16) : 72).

Bila surya telah terbit Sinarnya menyinari apa yang di lewatinya Dan
Tumbuhlan apa yang di bawahnya Kehidupan yang berjalan atas sunnah-Nya.

Dari Aisyah, "Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya
mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (HR. Hakim dan
Abu Dawud).

Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik
perhiasannya ialah wanita shalihat.” (HR. Muslim, Ibnu Majah dan An
Nasai).

Hak seorang istri yang merupakan kewajiban suami adalah memberi
makan istrinya bila ia makan, memberinya pakaian bila ia punya,
serta tidak boleh memukul muka (istri), tidak boleh menjelek-jelekan
(istri), dan tidak boleh meninggalkannya, kecuali di dalam rumah
(bila istri nusyuz). (HR ath-Thabrani)

Hendaklah kalian menikah dengan gadis! Sebab, mulut mereka lebih
segar, rahim mereka lebih subur,vagina mereka lebih hangat, dan
mereka lebih bisa menerima hasil kerja (nafkah) yang sedikit. (HR.
Abu Nu'aim dari Ibnu Umar)

Jika saat berpacaran seseorang ingat tanggal ‘jadian’ hampir setiap
bulannya, maka pada masa pernikahan pun tidak ada salahnya jika hal
itu dilakukan kembali. Namun, yang menjadi kekeliruan di pandangan
masyarakat pada umumnya adalah bahwa ucapan perkawinan untuk istri,
mengingat hari jadi pernikahan mereka dianggap sudah tidak penting
lagi, apalagi saat mereka sudah memiliki anak yang kebutuhannya akan
lebih diprioritaskan.

Kami tidak melihat (cara yang lebih baik) bagi dua orang yang sedang
jatuh cinta selain menikah. (HR. Ibnu Majah)

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun
dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Qs. Yaa Siin (36) : 36).

Maka lihatlah apa yang telah di ubah oleh cinta Dan mereka yang
saling mencintai akan melihat Dari mana cinta tlah hadir di hati
mereka Maka bersyukurlah atas Yang maha cinta Selamat menempuh hidup
baru.

Menikahlah! Jika mendapat istri yang baik, kau sangat beruntung.
Namun jika mendapat istri yang kurang baik, kau akan menjadi filsuf
karenanya.

Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik
akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kalian ialah yang
paling baik terhadap istrinya. (HR. at-Tirmidzi)

Nikah adalah sunnahku. Siapa pun yang tidak mengamalkan sunnahku,
bukanlah golonganku. Menikahlah, sebab aku akan berbangga dengan
jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Siapa pun yang
memiliki kemampuan, menikahlah. Namun, orang yang belum memiliki
kemampuan, hendaklah puasa. Sebab, puasa merupakan benteng baginya.
(HR. Ibnu Majah dari Aisyah)

Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur! Sebab, aku akan merasa
bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding dengan umat-umat
lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban)

Orang yang martabatnya paling buruk dalam pandangan Allah pada hari
Kiamat adalah suami yang berhubungan intim dengan istrinya dan istri
yang berhubungan intim dengan suaminya, lalu menyiarkan rahasia
persetubuhan itu. (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan Abu Nu'aim)

Pada saat yang sama, airmatamu mengalir ketika kuceritakan
pengorbanan menggadaikan cincin kawin di masa awal pernikahan, atau
ketika anak pertama kita mesti dirawat lama di rumah sakit karena
dadanya tersiram air panas. Semuanya terangkum dalam rangkaian
mozaik indah yang mewarnai seluruh perjalanan cinta kita.

Perkawinan itu ibarat istana untuk yang masih berada di luar: ingin
cepat-cepat masuk, tetapi ibarat neraka untuk yang berada di dalam:
ingin cepat-cepat keluar.

Perkokoh bidukmu, sebab lautan termat dalam. Perbanyak bekalmu,
sebab perjalanan teramat panjang. Ikhlaskan amalmu, sebab sang
pencatat teramat jeli. (Nasihat Rasullullah SAW kepada Abu Dzarr)

Perkokoh bidukmu, sebab lautan termat dalam. Perbanyak bekalmu,
sebab perjalanan teramat panjang. Ikhlaskan amalmu, sebab sang
pencatat teramat jeli. (Nasihat Rasullullah SAW kepada Abu Dzarr)

Rahasia menjadi pasangan suami istri yang bahagia sesungguhnya tidak
pernah dapat diajarkan, tetapi belajar dari pengalaman.

Rasulullah SAW. bersabda : "Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak
menikah, dan sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah"
(HR. Bukhari).

Rumah terbuat dari dinding dan jendela. Rumah Tangga terbuat dari
kasih dan cita-cita.

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri, dan aku
adalah orang yang paling baik terhadap istriku. (HR. at-Tirmidzi
dari Aisyah)

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri, dan aku
adalah orang yang paling baik terhadap istriku. (HR. at-Tirmidzi
dari Aisyah)

Sebaik-baik wanita adalah istri yang bila kau pandang, membuat kau
senang; bila kau suruh, ia patuh; dan bila kau tidak ada, ia
senantiasa menjaga hartamu dan dirinya. (HR. Abu Dawud)

Semoga Allah swt senantiasa memberikan barakah-Nya dalam pernikahan
kalian, mengumpulkan kalian dalam kebaikan, dan memisahkan kalian
dalam kebaikan. Amien

Siapa pun laki-laki yang menikahi seorang wanita, baik dengan mahar
yang sedikit maupun banyak, sementara dalam dirinya tidak ada maksud
untuk menunaikan mahar tersebut - ia bermaksud menipu si istri -
lalu ia meninggal dunia sebelum membayar hak istrinya, maka pada
hari kiamat ia menemui Allah dalam keadaan membawa dosa Zina. (HR.
ath-Thabrani)

Termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah akhlak yang paling baik
dan sikap paling lemah lembut terhadap keluarganya.(HR. at-Tirmidzi)

Wahai kawula muda, siapa pun diantara kalian yang sudah mampu
menikah, hendaklah menikah. Sebab, pernikahan itu dapat menundukkan
pandangan dan menjaga kehormatan. (HR. Muslim dari Abdullah)

Yang kusuka dari dunia ini adalah wanita dan wewangian. Dan
kesejukan hatiku ada pada saat shalat.(HR. Ahmad, an-Nasai,
al-Hakim, dan al-Baihaqi)
READ MORE

SHARE THIS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

X CLOSE
Advertisements
X CLOSE
Advertisements